Provozní řád

Vstupem do provozovny souhlasí návštěvník s provozním řádem a plně se mu podřizuje.


  • Přijít a posedět u dobré kávy, povzbuzovat svého kamaráda při vesmírné bitvě nebo přímo vklouznout do nepoznaných virtuálních světů u nás mohou všichni bez věkového omezení. Ne limit, nýbrž doporučení je však věková hranice 8 let, protože děti nižšího věku si nemusí vždy s vybavením dobře poradit. Děti do 15 let věku však mohou do centra vstoupit jen v doprovodu dospělé osoby, nejlépe zákonného zástupce nebo rodinného příslušníka. Poskytnutí výjimky je v plné kompetenci obsluhy.
  • Před začátkem čeká na nováčky krátká instruktáž, jak správně a bezpečně zařízení používat, aby nedošlo k žádným nepříjemnostem. Samotný čas hraní je pak měřen přímo v zařízení a školení jej nezkracuje. Čas hry je na začátku nastaven odpočtem a není možné jej pozastavovat. Podle varianty služby, kterou si vyberete je možné přijít ve skupině dvou, tří nebo čtyř osob, frekvenci střídaní a čas hraní si domlouvá každá skupina sama.
  • V celých prostorách zábavního centra je přísný zákaz kouření. Není zde povolen pobyt pod vlivem alkoholu ani omamných látek. Přímá konzumace alkoholu či užívání omamných látek ve Virtuálním Doupěti je striktně zakázána. Do herny je zákaz vstupu se zvířaty.
  • Návštěvník je povinen se v prostorách Virtuálního Doupěte chovat tak, aby nepůsobil žádnou škodu. V případě, že by návštěvník svévolně poškozoval nebo jiným způsobem znehodnocoval vybavení centra, nebo svým jednáním obtěžoval nebo dokonce ohrožoval zdraví své nebo ostatních návštěvníků či obsluhy centra, má obsluha právo jej vyvést bez nároku na finanční náhradu a zakázat další jeho návštěvy. Případná škoda bude po tomto návštěvníkovi vymáhána v plné výši.
  • Za své věci si každý návštěvník zodpovídá sám a personál nenese zodpovědnost za jejich ztrátu či odcizení.
  • Návštěvníci jsou povinni dbát pokynů personálu.